User Tools

Site Tools


tul

TRANSDISCIPLINARNOST I UMJETNIČKI LAB

Tip: PP2 Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa

Tags: environmental art, socially engaged art, transdisciplinarity, community development

Razdoblje provedbe 01/01/2014-01/12/2014

Sadržaj

Ciljevi TUL-a su povezati umjetničko - istraživačke organizacije koje se bave transdisciplinarnim strategijama u umjetnosti. Cilj projekta je kroz suradnju organizacija u novoj medijskoj kulturi, odjela univerziteta, organizacija koje imaju rezidencijalne programe i organizacija koje imaju odnos prema otvorenim tehnologijama (open hardware, open software) stvoriti odnos kojim bi se preispitali transdisciplinarne strategije u umjetnosti - ovaj bi se odnos ispitivao kroz rezidencijalne boravke 3 umjetnika iz različitih organizacija koji bi radili na istom projektu kroz suradnju. Svaki rez. boravak ima tzv. kritičku sesiju gdje postdoktoranti sa Trans Technology Research rade uvid i kritiku u umjetničku praksu umjetnika koji surađuju. Korisnici ovog projekata su posdoktoranti sa TT Plymouth, umjetnici u novim medijima iz EU i znanstvenici i tehnolozi koji imaju interes u transdisciplinarnim istraživanjima.

Aktivnosti

budget

PROJECT PROPOSAL

Sastanci

natječaji

lokacije

tul.txt · Last modified: 03/09/2014 14:24 by maja