User Tools

Site Tools


prvi_avtorski_projekt_-_ministrstvo_za_kulturo_slovenija

This is an old revision of the document!


5.1.2. Podpodročje: Prvi projekti

podpodročje Prvi avtorski projekt;

so neposredna podpora nadarjenim ustvarjalcem, namenjena zagotavljanju spodbudnih pogojev za ustvarjalno delo samozaposlenih v kulturi ter posledično vzpostavitvi kvalitetne umetniške produkcije in razvoju na področju uprizoritvene umetnosti. So projekti avtorjev, katerih projekti še niso bili sofinancirani na razpisnem področju iz proračuna Republike Slovenije, namenjenega za kulturo. Projekt je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo prvič izveden v letu 2014.

6.2.1.3 Posebni pogoji za sodelovanje na razpisnem podpodročju Prvi avtorski projekt:

Na razpis se lahko na podpodročju Prvi avtorski projekt prijavijo prijavitelji:

- ki kot avtorji še niso bili sofinancirani na področju uprizoritvene umetnosti iz proračuna Republike Slovenije, namenjenega za kulturo

- ki kot avtorji (fizične osebe) prijavljajo največ en (1) prvi projekt;

- ki za izvedbo projekta zaprošajo za največ 70% celotne vrednosti projekta in za največ 4.000,00 €

http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1665

prvi_avtorski_projekt_-_ministrstvo_za_kulturo_slovenija.1394473659.txt.gz · Last modified: 10/03/2014 18:47 by maja