User Tools

Site Tools


prvi_avtorski_projekt_-_ministrstvo_za_kulturo_slovenija

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
prvi_avtorski_projekt_-_ministrstvo_za_kulturo_slovenija [10/03/2014 19:17]
maja
prvi_avtorski_projekt_-_ministrstvo_za_kulturo_slovenija [10/03/2014 19:21]
maja
Line 17: Line 17:
  
 - ki za izvedbo projekta zaprošajo za največ 70% celotne vrednosti projekta in za največ 4.000,00 € - ki za izvedbo projekta zaprošajo za največ 70% celotne vrednosti projekta in za največ 4.000,00 €
 +
 +[[http://​www.mk.gov.si/​fileadmin/​mk.gov.si/​pageuploads/​Ministrstvo/​Razpisi/​2014/​JPR_UM_2014/​intermedijske_umetnosti/​OBRAZEC_3_-_UM2014_-_intermedija.doc | prijavnica]] ​
  
 http://​www.mk.gov.si/​si/​o_ministrstvu/​javne_objave/​javni_razpisi/?​tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1665 http://​www.mk.gov.si/​si/​o_ministrstvu/​javne_objave/​javni_razpisi/?​tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1665
prvi_avtorski_projekt_-_ministrstvo_za_kulturo_slovenija.txt · Last modified: 10/03/2014 19:21 by maja