User Tools

Site Tools


prvi_avtorski_projekt_-_ministrstvo_za_kulturo_slovenija

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
prvi_avtorski_projekt_-_ministrstvo_za_kulturo_slovenija [10/03/2014 18:47]
maja created
prvi_avtorski_projekt_-_ministrstvo_za_kulturo_slovenija [10/03/2014 19:19]
maja
Line 1: Line 1:
-5.1.2. Podpodročje: ​Prvi projekti +5.4.3. Podpodročje:​ Prvi avtorski projekti
- +
-podpodročje ​Prvi avtorski ​projekt; +
- +
-so neposredna podpora nadarjenim ustvarjalcem,​ namenjena zagotavljanju spodbudnih pogojev za ustvarjalno delo samozaposlenih v kulturi ter posledično vzpostavitvi kvalitetne umetniške produkcije in razvoju na področju uprizoritvene umetnosti. So projekti ​avtorjev, katerih projekti še niso bili sofinancirani na razpisnem področju iz proračuna Republike Slovenije, namenjenega za kulturo. Projekt je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo prvič izveden v letu 2014.+
  
 +Prvi avtorski projekti so neposredna podpora nadarjenim ustvarjalcem,​ katerih projekti še niso bili sofinancirani na razpisnem področju iz proračuna Republike Slovenije, namenjenega za kulturo.
 +Projekt je po vsebinski zasnovi in obsegu zaključena celota in bo prvič izveden v letu 2014.
 +Na intermedijskem področju bodo prednostno obravnavani projekti, ki v vsebinski utemeljitvi in
 +izvedbenem načrtu projekta izkazujejo skladnost s cilji razpisa, se navezujejo na uporabo
 +sodobnih tehnologij ter zajemajo različne oblike, prakse in izraze na presečišču sodobne
 +umetnosti in znanosti. ​
  
 6.2.1.3 Posebni pogoji za sodelovanje na razpisnem podpodročju Prvi avtorski projekt: 6.2.1.3 Posebni pogoji za sodelovanje na razpisnem podpodročju Prvi avtorski projekt:
Line 15: Line 17:
  
 - ki za izvedbo projekta zaprošajo za največ 70% celotne vrednosti projekta in za največ 4.000,00 € - ki za izvedbo projekta zaprošajo za največ 70% celotne vrednosti projekta in za največ 4.000,00 €
 +
 +[[prijavnica | http://​www.mk.gov.si/​fileadmin/​mk.gov.si/​pageuploads/​Ministrstvo/​Razpisi/​2014/​JPR_UM_2014/​intermedijske_umetnosti/​OBRAZEC_3_-_UM2014_-_intermedija.doc]]
  
 http://​www.mk.gov.si/​si/​o_ministrstvu/​javne_objave/​javni_razpisi/?​tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1665 http://​www.mk.gov.si/​si/​o_ministrstvu/​javne_objave/​javni_razpisi/?​tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1665
prvi_avtorski_projekt_-_ministrstvo_za_kulturo_slovenija.txt · Last modified: 10/03/2014 19:21 by maja