User Tools

Site Tools


partneri

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
partneri [30/01/2014 15:45]
maja
partneri [30/01/2014 15:45]
maja
Line 1: Line 1:
 Sastanak Creative Europe (TUL) Sastanak Creative Europe (TUL)
 +
 Četvrtak, 30.01.2014 Četvrtak, 30.01.2014
-Prisutni na on-line sastanku: Deborah Hustić, Kruno Jošt, Maja Kohek 
  
-  +Prisutni na on-line sastankuDeborah Hustić, Kruno Jošt, Maja Kohek
-UKE onda chet+
  
-me:  ok 
  
 UKE:  prek KN uke ima projekt koji nas vodi prema tome da startamo kreativnu EU projekt se sastoji od toga da nademo partnere i postavimo tematsku cjelinu koju mozemo proijavit. maja radi najvise na tome UKE:  prek KN uke ima projekt koji nas vodi prema tome da startamo kreativnu EU projekt se sastoji od toga da nademo partnere i postavimo tematsku cjelinu koju mozemo proijavit. maja radi najvise na tome
partneri.txt · Last modified: 30/01/2014 15:45 by maja