User Tools

Site Tools


mad_work_in_progress_pages

MAD WORK IN PROGRESS

RIJEKA SPAJALICA#2

DATUMI

28.04. – 13 .05.

MJESTO

Gat, Rijeka

PRIJEDLOG AKTIVNOSTI

Rad sa studentima 29, 30. 04.

Predstavljanje Art Lab-a otvorenog tipa koji se temelji na ad-hoc umjetničkim događanjima proizašlim iz grupnih kreativnih procesa. Art Lab je tematski vezana uz širi pojam okoliša (ulica, mjesto, grad, kvart, vrt, drvored, park…)

Radionica podizanja geodezijske kupole 02.- 03. 05.

Grupni rad podizanja geodezisjek kupole kao mobilnog višenamjensokog prostora art lab-a. Buckminster Fuller, “more for less”, i sl.

Ad-hoc umjetničke intervencije u prostoru kupole i okolici 05. - 10. 05.

Moderirane (samo)inicirane radionica koje rezultiraju nizom umjetničkih intervencija u kupoli i okolici (gat). (Piratski radio, seed bombing, recikliranje i circuit bending, eko grafiti, itd.)

POJMOVI KOJI ĆE SE NAUČITI

- art lab

- improvizacija

- grupni genij - grupna kreativnost

- koncenzus

- okoliš/okolina/ambijent/okolica/okruženje/prostor/sredina/stanište

- recycling/upcycling

LITERATURA

1. Weintraub, Linda. EnvironMentalities: Twenty-Two Approaches to Eco-Art. 2007, Artnow Publications.

2. Sawyer, Keith. Group Genious, 2007, Basic Books.

3. Bishop, Claire. “The Social Turn”. Rediscovering Aesthetics, Transdisciplinary Voices from Art Hitory, Philosophy and Art Practice. Halsall, Jansen, O'Connor, eds. 2009. Stanford University Press.

OPREMA

- Satelitski interent

- Solarni paneli cca 300 W

- Geodezijska kupola 8 m promjera, 3.6 m visine

- radio FM 15 w

- rasvjeta

- projektor

ZAGREB TEHNIČKI MUZEJ

DATUMI

kraj 5. početak 6.

MJESTO

teh muzej zagreb

PRIJEDLOG AKTIVNOSTI

Tanja Minarik: Video Mapping 22.5., četvrtak, 18h-20h (tanja: ‘sudionici bi trebali imati svoje laptope, navesti koji OS koriste u prijavi, bilo bi super kad bi nabavili projektor po sudioniku ili barem 2 sudionika na 1 projektor, ja mogu nabaviti cca 4, 5’)

Valent Samardžija - Uhvati ritam - elektro igraonica za djecu 23.5., petak, od 14h-15.30h

Davor Jadrijević - Radionica Peltierov termoelektrični generator i termomotor od memorijskog materijala 21.5., srijeda, od 18h-20h

Filip Kovačić Popov - prezentacija DIY 3D printera 24.5., subota, od 16 - 19h

Predložene aktivnosti UKE:

Kruno Jošt - izgradnja geodezijske kupole - trajanje 2 dana po 4 sata, uz predstavljanje predavanje cca 20 min, prvi dan

Kruno Jošt, Maja Kohek, Danijela Zoroja - Geek garden - recikliranje djelova kompjutora za uzgoj biljaka, klica…

Kruno Jošt, Danijela Zoroja - Solarni paneli za HHO proizvodnju

Maja Kohek - Hemp Bombs & Guerilla Gardening

Maja Kohek - Tooway sistem satelitskog interneta, 2 h drugi dan

Kruno Jošt i Maja Kohek - Predstavljanje Center for Creative Solutions Lika

OPREMA

sve

CLUBTURE FORUM ČAKOVEC

DATUMI

drugi ili treći vikend 6. mj

MJESTO

Gat Rijeka

OPREMA

- sve bez radija - recycled art dome

LIKA

DATUMI

01st August to 01 September 2014.

pre-camp 16 - 19 aug

camp 19 - 24 aug

post camp 24 - 26 aug

MJESTO

u potrazi

OPREMA

sve

SURADNJA

brača i sestre

mobile art labovi

radionice filcanja od vune na Cresu

mogući parteri / gosti

OPREMA/MATERIJALI I SL.

POD, umjetne trave, podloge za kupolu

mad_work_in_progress_pages.txt · Last modified: 01/05/2014 22:22 by maja