User Tools

Site Tools


kultura_nova_sastanci

Pitanja za sastanak

14.1.2014. 10h

1. vezano uz pogrešno postavljene datume za OIEAUS - prepravka i (potpisane) nove aktivnosti On-line publikaciju ne treba navoditi u aktivnostima, jer konačni produkt nije predmet projekta.

2. gdje se moze kupovati nabavljati - solarni paneli preko ebaya ili amazona - dali moze, knjige preko amazona dali moze

“Refundaciju troškova za nabavu knjige ili sličnog troška predviđenog u odobrenom proračunu možete izvršiti u gotovini putem blagajničke isplatnice ili direktno sa žiro-računa Udruge na tekući račun vlasnika kartice. U slučaju da refundaciju vršite putem žiro-računa potrebno je u opis plaćanja upisati npr.: Isplata refundacije dopustivih troškova po računu broj xx za knjigu.

U prilogu dostavljam obrazac RDT (refundacija dopuštenih troškova) kojeg je jednostavno popuniti i priložiti uz račun za knjigu te jednu kopiju uz arhivu bankovnih izvoda na kojem je evidentirana isplata sredstava na tekući račun vlasnika kartice.”

3. predložene aktivnosti moraju biti izvedene u predloženim lokacijama - dali se lokacije mogu mijenjati, dali ako ima manje lokacija nego predloženo postoje penali

+

4. TUL promjene predloženih lokacija i partnera - dali se to može Obavjestiti o svakoj promjeni (lokacije i partneri) ak je moguče 30 dana prije provedbe aktivnosti.

5. Dali možemo nabavljati opremo iz Slovenije ili druge strane zemlje? Unutar EU možemo nabavljati, a voditi računa da ne pređemo 70.000kn u jednoj godini. Može i izvan EU a je potrebno plačati pdv i carinu, pa to znači više troškova.

6. U UPUTAMA: dopuštena naknada za avionsku kartu u Europi iznosi najviše 400 Eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan izdavanja računa

7. zahtjev za refundaciju troskova poslan od KN - dali je potreban ili ga pokriva JOPPD obrazac?

kultura_nova_sastanci.txt · Last modified: 14/01/2014 10:26 by maja