User Tools

Site Tools


kultura_nova

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
kultura_nova [10/01/2014 17:44]
maja [3. TRANSDISCIPLINARNOST I UMJETNIČKI LAB]
kultura_nova [20/01/2014 18:01]
kruno
Line 15: Line 15:
 ===== 1. MOBILE ART DOME ===== ===== 1. MOBILE ART DOME =====
  
-Tip: PP1 - Operativna podrška za programski razvoj  +[[mobile_art_dome|MAD]]
- +
-Razdoblje provedbe 01/​01/​2014-31/​12/​2014 +
- +
-Tags: mobilnost, autonomija, geodezijska kupola, transdiscplinarnost,​ multimedija,​ suradničke prakse, participativne prakse +
- +
-Dobiveni iznos: 45000 kn +
- +
-==== Sadržaj ==== +
- +
-Cilj MAD-a je stvoriti hibridno okruženje za eksperimentalnu umjetnost sa transdisciplinarnim strategijama +
-kroz produkciju i distribuciju umjetničkog programa putem mobilnog višenamjenskog prostora - +
-geodezijske kupole (atelje, laboratorij,​ rezidencijalni prostor, galerija). MAD koristi eksperimentalne i +
-avangardne umjetničke metode kako bi kroz suradnju s publikom i korisnicima kreirao i prilagođavao +
-program prema lokalnim potrebama. Produkcija i distribucija odvija se u okviru mobilnosti umjetnika, novih +
-medijskih umjetnosti, recikliranja,​ novih tehnologija,​ društvenog angažmana, avangardnih praksi, +
-slobodnih tehnologija i slobodne kulture, interaktivnosti i samoodrživosti. Aktivnosti koje su za ovo +
-predviđene su sastanci, istraživanje i planiranje u svrhu poticanja suradničkog i participativnog rada te +
-transdisciplinarnih strategija; produkcija kroz formu radionica, festivala, performansa,​ socijalne skulpture, umjetničkih intervencija;​ izrada umjetničkih radova gdje se stvara podjednako i okruženje u kojem se radi kao i program koji se događa u MADu; distribucija radova (prezentacije,​ performansi,​ izložbe, intervencije),​ arhiviranje - fotografiranje,​ audio i video snimanje događanja, te online dokumentacija kroz blog, WIKI i Piratepad, evaluaciju sa suradnicima,​ volonterima i korisnicima kako bi se utvrdio način rada i postavili koncepti za sljedeći događaj, poboljšale metode te izvještavanje. +
-Korisnici dolaze iz umjetničkih i znanstvenih krugova te aktivističkih krugova koji koriste umjetničke prakse kroz korištenje novih medija. To su umjetnici koji imaju snažan fokus prema socijalnom i suradničkom,​ +
-prema otvorenom softveru i eksperimentalnim praksama te propituju umjetničke i društvene sisteme. +
- +
- +
-==== Aktivnosti ==== +
- +
- +
-=== Sastanci, istraživanje i planiranje === +
- +
- ​01/​01/​2013-01/​04/​2013 +
- +
-Zagreb, Silba Osijek, Varaždin, Cres, Karlovac, +
- +
- +
-=== Produkcija (radionice, izrada)=== +
- +
- ​01/​04/​2013-01/​10/​2013 +
- +
-Zagreb, Silba  +
- +
-=== Distribucija (prezentacije,​performansi,​ izložbe, intervencije)=== +
- +
-Osijek, Varaždin, Cres, Karlovac, Zagreb, Silba +
- +
-01/​06/​2013-01/​10/​2013 +
- +
- +
-=== Arhiviranje === +
- +
- ​01/​07/​2013-01/​10/​2013 +
- +
- ​Varaždin +
- +
-=== Evaluacija === +
- +
- ​01/​10/​2013-01/​11/​2013 +
- +
- ​Varaždin +
- +
-=== Izvještavanje === +
- +
- ​01/​11/​2013-31/​12/​2013 +
- +
- ​Varaždin +
- +
- +
----- +
- +
- +
- +
  
  
Line 90: Line 21:
 ===== 2. OBOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U AUTONOMNIM UMJETNIČKIM SUSTAVIMA ===== ===== 2. OBOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U AUTONOMNIM UMJETNIČKIM SUSTAVIMA =====
  
-FIXME - sredit datume aktivnosti!!! - u DP su pravi datumi 
- 
-Tip: PP2 - Osmišljavanje i priprema novih projekata/​programa ​ 
- 
-Tags: autonomija, energija, obnovljivi izvori, umjetnost, ekologija, multimedija 
- 
-Razdoblje provedbe 01/01/2014 - 01/07/2014 
- 
-Dobiveni iznos: 15 000 kn 
- 
-==== Sadržaj ==== 
- 
-Obnovljivi izvori energije u autonomnim umjetničkim sustavima za cilj ima istražiti vezu suvremene 
-umjetnosti i tehnologije te kako obnovljivi izvori energije utječu na suvremenu umjetničku produkciju. 
-Projekt će kroz istraživanje mogućih izvora energije, do odabira jednog od mogućih tehnologija te 
-istraživanja kroz eksperiment kako ta vrsta korištenja utječe na rad u sklopu umjetničkog laboratorija tj. 
-privremenog,​ neovisnoga i autonomnog umjetničko-radioničarskog sklopa za nove tehnologije dovesti do 
-boljeg saznanja kako autonomni umjetnički laboratorij može funkcionirati. Korisnici projekta su umjetnici i 
-znanstvenici koji se kroz rad umjetničkog laboratorija direktno vežu za ono što John Dewey karakterizira kao 
-'​umjetnost kao iskustvo'​ - dakle suživot prirode, novih tehnologija i društva kroz stavove suradnje za razliku od natjecanja, dijeljenja za razliku od posjedovanja i recikliranja za razliku od konzumacije. Za istraživanja i eksperimente koristiti će se transdsicplinarne strategije tj. '​znanje dijeljeno kroz društvo'​ (prema Helgi Nowtony) tj. Mode 2. znanje. Projekt će rezultirati u istraženom i funkcionalnom sustavu za napajanje energijom pokretnog um. laboratorija koji svojim djelovanjem teži prema autonomiji kako u umjetničkim sistemima tako i u energetskim. Ovim će istraživanjem umjetnički laboratorij moči funkcionirati u ruralnim i krajevima gdje nema klasičnih izvora el. energije. 
- 
-==== Aktivnosti ==== 
- 
-[[https://​www.dropbox.com/​home/​UKE/​14.%20UKE2014/​kultura%20nova14/​1.%20aktivnosti%20i%20budgeti?​select=Obrazac_plana_aktivnosti_PP2_OIEAUS.doc |  Aktivnosti]] 
- 
-==== Literatura ====  
- 
-[[LITERATURA]] 
- 
-=== Istraživanje o potrebama autonomnog sustava === 
- 
-01/01/2014 - 01/02/2014 
- 
-Varaždin, Zagreb 
- 
-== energija == 
- 
-**Solorana energija** 
- 
-<​html><​img src="​http://​energopak.hr/​images/​uploads/​solarni-kolektori-17-v.jpg"></​html>​ 
- 
-http://​hr.wikipedia.org/​wiki/​Sun%C4%8Deva_energija 
- 
-== mobilnost == 
- 
-http://​wiki.noborderculture.eu/​doku.php/​mal 
- 
-<​html><​img src="​http://​www.obsinc.net/​images/​categories/​classroom7.jpg"></​html>​ 
- 
- 
-== arhitektura == 
- 
-**Geodezijske kupole, arhitektura,​ mjere, konstrukcije...** ​ 
- 
-http://​www.domerama.com/​ 
- 
-<​html><​img src="​http://​payload.cargocollective.com/​1/​1/​53351/​754929/​GN-Residences09-A.JUDIC-Dome%20GeodesiqueX.Gilles.jpg"></​html>​ 
- 
-**računalo za kupole** ​ 
- 
-http://​acidome.ru/​lab/​calc/#​1/​4_Mexican_Inscribed_Fullerene_on_Cone_3V_R14_beams_120x120 
- 
-**Kuće zaštićene zemljom** ​ 
- 
-http://​www.inspirationgreen.com/​earth-sheltered-homes.html 
- 
-<​html><​img src="​http://​www.inspirationgreen.com/​assets/​images/​Blog-Building/​Earth%20Sheltered/​Insulation-Watershed-Umbrella.jpg"></​html>​ 
- 
- 
----- 
  
 +[[oieaus|OIEAUS]]
        
        
-==== Istraživanje različitih vrsta sustava za obnovljive izvore energije ==== 
  
-=== HHO === 
- 
-[[hho|HHO]] 
- 
-=== SOLAR === 
- 
-[[solar|solar]] 
- 
-=== VJETAR === 
- 
-http://​hr.wikipedia.org/​wiki/​Vjetroelektrana 
- 
-=== FREE ENERGY === 
- 
-1. http://​www.veljkomilkovic.com/​OscilacijeEng.html#​videolinks 
- 
-2.  
- 
- 
-01/​02/​2014-01/​03/​2014 
-    
-Varaždin, Zagreb 
-    
-==== Istraživanje ponuda za sustave ==== 
- 
-01/03/2014 - 01/05/2014 
-    
-Varaždin, Zagreb, Zadar 
- 
- 
-[[https://​docs.google.com/​document/​d/​1mvb9VMuqDewMmVz6NHX-Od-H2SqBuna72Mub8JZ-TXk/​edit|Upit proizvođaćima solarnih panela]] 
- 
- 
-[[proizvođači solarnih panela]] 
- 
- 
-[[online ponude]] 
-    
-==== Istraživanje i eksperimentiranje samim sustavom ==== 
- 
-01/05/2014 - 01/​09/​2014 ​ 
-    
-Varaždin, Zagreb, Zadar, Karlovac 
-    
-==== Arhiviranje i dokumentacija i on-line publikacija ==== 
- 
-01/​09/​2014-01/​10/​2014 
-    
-Varaždin 
-    
-==== Izvještavanje ==== 
- 
-01/​05/​2014-01/​11/​2014 ​ 
-    
-Varaždin 
- 
- 
----- 
  
  
 ===== 3. TRANSDISCIPLINARNOST I UMJETNIČKI LAB ===== ===== 3. TRANSDISCIPLINARNOST I UMJETNIČKI LAB =====
  
-Tip: PP2 Osmišljavanje i priprema novih projekata/​programa +[[tul|TUL]]
- +
-Tags:  +
- +
-Razdoblje provedbe 01/​01/​2014-01/​12/​2014 +
- +
-Dobiveni iznos: 15.000 kn +
- +
- +
-Ciljevi ​TUL-a su povezati umjetničko - istraživačke organizacije koje se bave transdisciplinarnim +
-strategijama u umjetnosti. Cilj projekta je kroz suradnju organizacija u novoj medijskoj kulturi, odjela univerziteta,​ organizacija koje imaju rezidencijalne programe i organizacija koje imaju odnos prema otvorenim tehnologijama (open hardware, open software) stvoriti odnos kojim bi se preispitali transdisciplinarne strategije u umjetnosti - ovaj bi se odnos ispitivao kroz rezidencijalne boravke 3 umjetnika iz različitih organizacija koji bi radili na istom projektu kroz suradnju. Svaki rez. boravak ima tzv. kritičku sesiju gdje postdoktoranti sa Trans Technology Research rade uvid i kritiku u umjetničku praksu umjetnika koji surađuju. Korisnici ovog projekata su posdoktoranti sa TT Plymouth, umjetnici u novim medijima iz EU i znanstvenici i tehnolozi koji imaju interes u transdisciplinarnim istraživanjima. +
-==== Sadržaj ==== +
- +
- +
----- +
- +
- +
- +
-====== KOMUNIKACIJA ====== +
- +
-=====SASTANCI ONLINE=====+
  
-[[Kultura Nova sastanci]] 
  
-=====SASTANCI F2F===== 
  
-[[sastanci kn 2014]] 
  
  
  
kultura_nova.txt · Last modified: 20/01/2014 18:07 by kruno