User Tools

Site Tools


interemdijski_aksioma

POZIV

Ljubljana, Slovenija Datum dogodka: 2014

Aksioma - Zavod za sodobne umetnosti Poziv k prijavi novih intermedijskih projektov za leto 2014

vabilo slovenskim ustvarjalkam in ustvarjalcem, starim do 30 let

V okviru programa za obdobje 2014−2017 zavod Aksioma uvaja sklop /U30/, ki je namenjem produkciji in promociji intermedijskih projektov avtorjev mlade generacije.

Za leto 2014 bodo izbrali 1 do 3 projekte, ki bodo premierno predstavljeni v dvorani Komuna CUK Kino Šiška, predvidoma do meseca maja. Projekt je lahko izveden kot intermedijska instalacija, razstava, performans ali intervencija v javnem prostoru oz. na spletu. V letu 2014 bodo imeli prednost projekti performativne narave.

Produkcija izbranih projektov bo potekala pod okriljem zavoda Aksioma v koprodukciji s CUK Kino Šiška. Izbranim ustvarjalkam in ustvarjalcem bodo ponudili mentorstvo, produkcijska sredstva, prostor za izvedbo, tehnično opremo in podporo, promocijo, foto- in videodokumentacijo dogodka ter možnost postprodukcije (ponovitve). Predviden je tudi avtorski honorar.

Podporo namenjamo projektom, ki v raziskovanju novih izraznih možnosti segajo preko meja etabliranih umetnostnih zvrsti, pri čemer se kreativno in družbeno-kritično navezujejo na uporabo novih tehnologij in novih medijev in so v skladu z duhom zavoda Aksioma (pred prijavo toplo priporočajo ogled aktivnosti zavoda na www.aksioma.org / www.facebook.com/aksioma.org).

Prijave pošljite na elektronski naslov u30@aksioma.org.

Prijava naj vsebuje: - ime in priimek, elektronski naslov, št. mobilnega telefona - datum in kraj rojstva - kratek življenjepis - opis načrtovanega projekta (osnovni koncept, opis izvedbe) − največ 2 strani

Pogoji za prijavo projektov: - avtor ali člani avtorske skupine morajo biti rojeni po 1. 1. 1984. - upoštevali bodo samo projekte, ki še niso bili izvedeni.

Potek izbora projektov: - Predselekcija: avtorje izbranih projektov bodo 16. avgusta obvestili in povabili na razgovor, ki bo potekal med 19. in 21. avgustom 2013. - Končni izbor projektov: do 3. septembra 2013 bodo z izbranim/i avtorjem/ji sklenili dogovor o sodelovanju za leto 2014 (realizacija projektov je pogojena z uspehom prijave zavoda Aksioma na javni razpis Ministrstva za kulturo JPR-PROG-2014-2017).

Rok prijave: 14/08/13

Kontakt: Aksioma - Zavod za sodobne umetnosti Marcela Okretič Neubergerjeva 25 1000 Lubljana Slovenija tel: 041 250830 aksioma005@gmail.com www.aksioma.org Vir podatka: Aksioma

IDEJE

interemdijski_aksioma.txt · Last modified: 27/07/2013 18:40 by admin