User Tools

Site Tools


informativni_dan_ustvarjalna_evropa_ljubljana_23.1.2014

INFORMATIVNI DAN EU CULTURA – Ustvarjalna internacionala, Četrtek, 23.1.2014, Ljubljana, Španski borci

1. del

PREDSTAVITEV PROGRAMA IN RAZVOJ OBČINSTVA

Medsektorsko povezovanje: dostop do posojil, mednarodna povezovanja, novi poslovni modeli,… Podpora pilotskim projektom

Nagrade EU: izjemne primere varovanja kulturne dediščine, odličnost evropske arhitekture i slično

Razvoj občinstva:

- obstoječe občinstvo (committed, semi-committed)

- potencialno občinstvo (open to persuasion, excluded)

- 'ne'-občinstvo (resistors, rejectors, hard to reach)

Ključna prioriteta EU programa je koncept razvoja občinstva:

- razvoj decentraliziranih regij: izvedba projektov izven centrov

- mobility action – move audience beyond the border – help of partners

- no difference in the quality in different locations

- move actions outside (gallery or theater) walls – public places

- inclusion of local population – local interest

- series of workshops to include youth and old generations

- aimed at young artists – invited institutions to present the work of students etc.

- make something to make sense for the audience to come – dalj časa trajajoče aktivnosti, da ne pridejo samo za par ur

- direct contact

- audience from abroad attracts the local community

- propagirati dogodke na forumih etc., ki ne spadajo v stalno občinstvo

- prevoz ljudi z avtobusi – na različne dogodke k partnerjem

- AiR center in rural area: programs at local schools, community projects… work with local community…local community can show their work and share work with artists in residencies…. visibility with each other, sharing over borders…

- government is interested to invest in the project

- audience are not only spectators but also interpretors

- unusual places for performances

- empower artists and audiences

- daily clases, work with schools, adults, outdoor spaces, participatory work

- share experiences between partners

- vključevanje obstoječega občinstva in umetnikov, participation (interpreting or responding), older people group, share practice with partners, free food and drink, different buildings (gas station etc.), taking people to us /or partners (with free bus – maybe the people would laso pay for the bus)…

- cross border connections (bližina)

- learning about new things

- pomembno, da je dogodek ne samo umetniški ampak družaben, zabaven, omogoča interakcijo med ljudmi

- nekaj posebnega, nekaj drugačnega, da si ljudje zapomnijo…

- razvoj občinstva: potrebno imeti infrastrukturo, zaposlene ljudi, ki skrbijo za promocijo, vzgojo občinstva

- razvoj občinstva preko intenzivnih delavnic (1 tedenskih), predavanj (OŠ in SŠ), mreženje na nacionalni (in internacionalni) ravni za razvoj učnega programa

- zakaj je malo občinstva? (samo)kritičnost… temeljiti na kvaliteti…

- kaj in kako prinašamo občinstvu?

- pomagamo občinstvu da se razvija – razvoj posameznikov

- različna občinstva – skozi vse generacije

- audience participation

- problem točno določenih občinstev – mladostniki—-predvidevajo in vključujejo aktivno udeležbo

- najti specifiko svojega projekta in glede na to najti specifiko občinstva

- specifične, stalne lokacije po EU – gradiš občinstvo… drugače se preveč razprši

- kulturna vzgoja: skrbimo za to da so produkti in procesi predstavljeni najrazličnejšim občinstvom: šole, knjižnice, festivali, predavanja…

- mreženje in izobraževanje

Nasveti:

- koprodukcija: internacionalno, povezovanje

- aplicirati na različne naslove in vlagati lastna sredstva

- vodja projekta ali partner?

- dobra vsebina

- mednarodno konkurenčno in v sodelovanju s tujimi partnerji, zadovoljevanje formalnih pogojev

- udeleževanje na EU delavnicah

- EU Cultura omogoča možnost da pripelješ tuje umetnike etc. na decentralizirane lokacije

- razvoj financiranja grez z roko v roki z razvojem vsebine: dvig kvalitete

- razvoj občinstva ni samo komercialno pomembno

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. del

SPLOŠNI POGOJI

KUS = kulturni in ustvarjalni sektor

- PIC identifikacijska koda za organizacije – pridobiš le 1x (odgovorna oseba, upload dokumentov)

- tudi vsi partnerji morajo pridobiti PIC številko

- Evropska dodana vrednost: mednarodno delovanje — cilji na mednarodni ravni (vsaj tematika takšna ki presega nacionalni nivo)

- cilji strategije 2020 – prispevati k rasti in novim delovnim mestom, enovredni položaj

Cilji cultura & media

- kulturna in jezikovna raznolikost in kult. dediščino, konkurenčnost

- podpirati zmogljivost KUS

- nadnacionalna mobilnost umetnikov in del – izboljšanje dostopnost del — razvoj občinstva

Prioritete:

- nadnacionalna mobilnost del – na način turnej, izmenjav, festivalov, prireditev etc.

- kroženje delavnicah- razvoj občinstva – nova publika + izboljšanje dostopa

- novi poslovni modeli

- mednarodno uveljavljanje

- mreženje

Ocenjevanje:

RAZVOJ OBČINSTVA (horizontalna prioriteta)

- kakovost in ustreznost vsebine in dejavnosti

- promocija in razširanje (dejavnosti in rezultatov)

- kakovost partnerstva oz. Projektne ekipe

- učinki projektnih aktivnosti in njihova trajnost

CULTURA: PROJEKTI SODELOVANJA:

- mali obseg

- veliki obseg

- max. obdobje trajanja je 4 leta

- do 60 % podpore EU

- kot vodja projekta lahko sodeluješ samo 1x

- najmanj 3 organizacije v 3 različnih državah

Prioritete:

- nove poklicne priložnosti

- mobilnost umetnikov in del

- krepitev zmogljivosti (nove spretnosti, kompetence, znanja…)

- interdisciplinaren pristop

Novosti:

- razvoj občinstva

- možno sodelovanje avdiovizualnih (AV) izvajalcev

- max. strošek tretjih držav do 30%

- pogodba o sodelovanju med partnerji (obvezna priloga)

informativni_dan_ustvarjalna_evropa_ljubljana_23.1.2014.txt · Last modified: 08/03/2014 22:48 by maja