User Tools

Site Tools


drustvo_za_spodbujanje_kreativnih_industrij_rokoroki

Subject: partnerstvo

Date: Mon, 31 Mar 2014 13:48:12 +0200

From: Polona Žalec polonazalec@hotmail.com

To: udrugauke@gmail.com

Pozdravljeni

Pišem vam v imenu Društva za spodbujanje kreativnih industrij Rokoroki iz Novega mesta, Slovenija.Trenutno se ukvar jamo z vzpostavitvijo kreativnega središča pponovne uporabe v Nvem mestu. Z veseljem bi sodelovali kot partnerji pri projektih z vami. Trenutno nimamo spletne strani, smo pa precej aktivni. V oktobru se nameravamo prijaviti na mladinsko izmenjavo v okviru Erasmus+ projekta. Sporočite, če vas zanima sodelovanje. Lepe dni želim in na svidenje

Polona Žalec, predsednica društva

drustvo_za_spodbujanje_kreativnih_industrij_rokoroki.txt · Last modified: 01/04/2014 15:56 by maja