User Tools

Site Tools


clubture

POZIV

CLUBTURE – HR 2014. – ČETRNAESTI KRUG

POZIV ZA PREDLAGANJE SURADNIČKIH PROJEKATA I TURNEJA

rok: 16. rujna 2013.

Za koga: organizacije nezavisne kulture (udruge, umjetničke organizacije i neformalne grupe/inicijative) koje pripadaju području djelovanja Clubturea

Što i gdje: projekti i turneje kulturne razmjene i suradnje na području Hrvatske

Kada: realizacija u razdoblju od 15.03. 2014. do 15.12. 2014.

Rok: rok za predaju prijedloga je 16.9.2013.

Sadržaji koji se predlažu moraju biti u skladu s principima i ciljevima SU Klubtura koji su dostupni na linku.

Kroz program Clubture-Hr: Programska razmjena i suradnja podupire se realizacija sadržaja u iz sljedećih područja:

 suvremena umjetnost (vizualna, filmska, izvedbena, književnost, glazbena itd.) i nove umjetničke prakse
 urbana kultura i kultura mladih
 novi mediji i tehnologije
 interdisciplinarni kulturni projekti
 suvremene umjetničke, društvene i kulturne teorije i istraživanja
 arhitektura i urbanizam
 razvoj kulturne politike
 edukacija vezana za gore navedena područja

Kako prijaviti suradnički projekt ili turneju?

Najkasnije do navedenog roka potrebno je isključivo putem e-maila na adresu clubture@gmail.com dostaviti prijedlog projekta ili turneje. Prijedlog sadržava:

 odgovore na pitanja navedena u Prijavi za predlaganje projekata ili turneja
 budžet potreban za realizaciju projekta ili turneje

Uz prijavu treba poslati, na fax. 01 78 98 732 (ili scan na clubture@gmail.com) najkasnije do 16.9. 2013. potpisanu i pečatom ovjerenu izjavu kako se s predloženim aktivnostima neće samostalno aplicirati na pozive za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba i i Ministarstva kulture RH kao ni natječaje Zaklade Kultura nova.

Svi obrasci dostupni su na dnu ovog posta.

Prijedlozi stigli poslije navedenog roka, neće se uzeti u obzir.

O pozivu:

SU Klubtura godišnje objavljuje dva poziva za predlaganje suradničkih projekata ili turneja. Ovo je prvi poziv i on je otvoren za sve organizacije koje pripadaju području djelovanja Clubturea, kako je navedeno na www.clubture.org. Drugi poziv će biti otvoren samo za organizacije koje do sada nisu ostvarile pravo članstva, a objavit će se krajem 2013. godine.

Ovo je jedini poziv za 2013. godinu za organizacije koje su do sada sudjelovale kao nositelji suradničkih projekata ili su na drugi način postale članicama Clubturea.

SU Klubtura će na temelju prikupljenih prijedloga putem ovog poziva koji zadovoljavaju principe i model suradnje program “Clubture-HR” kreirati prijedlog programa s kojim će zatražiti financiranje iz javnih sredstava namijenjenih financiranju javnih potreba u kulturi Grada Zagreba te nastavak financiranja programa iz sredstava Zaklade Kultura nova. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske 2013. godine podržalo je realizaciju ovog programa u periodu do 2015. godine.

Po završetku procesa namicanja sredstava te nakon prikupljanja prijedloga projekata u drugom poziv, od svih predlagatelja bit će zatraženo detaljno definiranje projekata, a konačnu odluku o tome koji će se projekti financirati, donijet će zajedno svi predlagatelji i Skupština SU Klubtura u prvoj četvrtini 2014. godine.

PRAVILA ZA SURADNIČKE PROJEKTE I TURNEJE UNUTAR PROGRAMA CLUBTURE-HR

Prijedloge možete prijaviti u obliku suradničkog projekta ili u obliku turneje:

Suradnički projekt = niz od tri ili više različitih događaja otvorenih za javnost

Pod projektom podrazumijevamo određeni niz povezanih događaja koji su otvoreni za javnost, kao što su različiti kulturni događaji otvoreni za širu javnost (npr. koncerti, predstave, izložbe, projekcije, predavanja i slično), ali i oni namijenjeni nekom užem krugu (kao što su radionice, simpoziji i slično). Unutar projekta moguće je organizirati i boravak (residence), ali samo ukoliko boravak umjetnika ili suradnika na projektu u konačnici rezultira javnim događanjem. Unutar “Clubture-HR” programa ne mogu se predlagati aktivnosti isključivo produkcijske naravi (npr. produkcija nekog umjetničkog rada), kao ni one koje su namijenjene isključivo članovima pojedine organizacije (npr. edukacijske aktivnosti za članove). Nije moguće predlagati sadržaje koji su u istom mjestu već bili ranije realizirani u sklopu programa “Clubture-HR”.

2 partnera – 3 mjesta – 3 događaja

U suradnički projekt moraju biti uključena najmanje dva partnera. Sadržaji unutar projekta moraju se odvijati u najmanje tri različita grada ili mjesta te biti dostupni javnosti. U sklopu projekta moraju se realizirati najmanje tri različita javna događaja. Isti događaj ne može se realizirati dvaput u istom mjestu.

Turneja = jedan događaj otvoren za javnost koji se realizira u više gradova/mjesta

Pod turnejom podrazumijevamo organizaciju jednog događaja otvorenog za javnost (npr. koncerta, predstave, izložbe, projekcije, predavanje, radionica, simpozij i slično) u minimalno tri različita grada ili mjesta. U okviru turneje moguće je organizirati i boravak (residence), ali samo ukoliko boravak umjetnika ili suradnika na projektu u konačnici rezultira javnim događanjima u minimalno tri različita grada ili mjesta. Unutar “Clubture-HR” turneje ne mogu se predlagati aktivnosti isključivo produkcijske naravi (npr. produkcija nekog umjetničkog rada), kao ni one koje su namijenjene isključivo članovima pojedine organizacije (npr. edukacijske aktivnosti za članove). Nije moguće predlagati sadržaje koji su u istom mjestu već bili ranije realizirani u sklopu programa “Clubture-HR”.

3 partnera – 1 događanje – 3 mjesta

U turneju moraju biti uključena najmanje tri partnera. Identičan sadržaj unutar turneje mora se odvijati u najmanje tri različita grada ili mjesta te biti dostupan javnosti. Isti događaj ne može se realizirati dvaput u istom mjestu.

Dvije kategorije budžeta

Dvije su kategorije kojima se određuje maksimalan iznos sredstava koji se unutar programa “Clubture-HR” može ostvariti za pojedini projekt ili turneju iz sredstava SU Klubtura

Kategorija A: projekti / turneje do 20.000 kuna

Kategorija B: projekti / turneje do 40.000 kuna

Pojedini projekt ili turneja se može prijaviti isključivo unutar jedne od ponuđenih kategorija. Projekti koji se prijavljuju unutar kategorije B mogu iz sredstava SU Klubtura biti financirani do 75% od ukupne vrijednosti, odnosno ukupnog budžeta projekta.

Što se financira:

Iz sredstava SU Klubtura se mogu pokriti isključivo troškovi koji proizlaze iz suradnje, i to:

 putni troškovi: put, smještaj, prehrana ili dnevnice (maksimalno 120 kn po danu)
 promocija (koja je obavezan trošak, osim u slučaju da je ona pokrivena iz nekog drugog izvora, što treba dokazati)
 honorari za izvođače ili trošak izvedbe programa (izvedba predstave, i sl.)
 najam i transport opreme
 materijali za realizaciju događaja

U budžetu pojedinog projekta ili turneje koji se odnosi na sredstava SU Klubtura potrebno je imati najmanje tri različita tipa troška, od kojih niti jedan ne može prijeći 50% ukupnih troškova. Svi troškovi moraju biti izraženi u bruto iznosima, odnosno moraju uključivati sva porezna i druga obavezna davanja. Iz sredstava SU Klubtura ne mogu se financirati organizacijski troškovi, troškovi najma prostora niti drugi troškovi koji nisu gore navedeni. Svi planirani troškovi moraju biti realni, moraju direktno proizlaziti iz planiranih aktivnosti te moraju biti u skladu s ovim pravilima.

Što čini prijedlog suradničkog projekta ili turneje:

U prijedlozima je potrebno navesti: sve uključene partnere, plan događanja (preliminarni program) te gradove/mjesta odvijanja. Nije potrebno navoditi konkretne datume niti konkretne prostore.

U slučaju predlaganja turneje potrebno je navesti podatke o izvoditeljima (umjetnici, predavači, itd.) čiji će se radove distibuirati turnejom te prikupiti i mailom poslati najvažnije reference (mjesta dosadašnjih izvedbi, kritike, recenzije itd.) vezane uz sadržaj.

Za projekte / turneje u Kategoriji A potrebno je navesti samo troškove koji se planiraju financirati iz sredstava SU Klubtura.

Za projekte / turneje u Kategoriji B potrebno je navesti ukupni budžet projekta / turneje, koji uključuje troškove koji se planiraju financirati iz sredstava SU Klubtura (do 75%) kao i troškove koji se planiraju financirati iz drugih izvora (najmanje 25%).

OBRASCI POTREBNI ZA PRIJAVU:

Obrazac za prijavu suradničkog projekta (za obje budžetne kategorije) preuzmi

Obrazac za prijavu turneje (za obje budžetne kategorije) preuzmi

Obrazac budžeta kategorija A (do 20.000 kuna) preuzmi

Obrazac budžeta kategorija B (do 40.000 kuna) preuzmi

Izjava o apliciranju preuzmi

Procedura odlučivanja i realizacije preuzmi

DODATNE INFORMACIJE:

kontaktirajte koordinatoricu (Katarina Pavić):

clubture@gmail.com ili 091 25 82 567

IDEJA

clubture.txt · Last modified: 08/03/2014 23:04 by maja