User Tools

Site Tools


16-12-2013

Sastanak 16.12.2013

1. Pregled i planiranje dobijenih projekta

TUL, 15.000Kn

Prijava projekta na EU Culture, Creative Culture za koju je deadline 5.3.2014. Trebamo 2 partnera. Prioriteta su nam Plymouth i Ljubljana. Trebali bi napisat KN, dali možemo prijaviti EU Culturu sljedeče godine, znači negde u trečom mjesecu u 2015 godini. - smisliti projekt u prvom mjesecu 2014: razrada Plymouthovog projekta (NBC) i uključit MAD - posjete i sastanci: potrebno dobro isplanirat aktivnosti – u obziru na Cognovo i MAD

OIEAUS, 20.000Kn

Zaključak projekta je 1.7.2014. Trebamo sve završiti u 6 mjesecu. Preradu plana provedbe aktivnosti za projekt. Trebamo istražiti sunčane panele i nabaviti jih. Trebamo potražiti knjige oko solarnih panela, rocket oven, vetrnic… Trebamo pogledat ko nam bo pomagal kod dokumentiranja i sl. - nači studente…

MAD, 45.000Kn

Na blogu moramo dodati pod entries dali se ide za radionice ili izlaganja (produkcija i distribucija)… 5.000Kn izbaciti iz budgeta (knjigovodstvo - 4000Kn i bankovni transfer 1000Kn)

2. Ugovori i dinamika provedbe projekta

- čekamo odgovor od Cognova: u slučaju da idemo u Plymouth, dogovorimo nadaljni plan za EU Culturu

- poslati svima ponude za solarne ćelije, nači firme

- zapošljavanje osob (iz inozemstva)

- prebacit konto u Vž

- pravila vođenja računov u UKE i birokracija

- istražiti koje knjige nam trebaju

- komunikacija sa partnerima (dogovaranje oko detalja aktivnosti)

3. Tko što radi

Kruno: dogovorit sa knjigovodstvom, istraživanje, produkcija i distribucija

Maja: zapošljavanje osob (iz inozemstva), dogovorit sa knjigovodstvom, istraživanje, produkcija i distribucija, komunikacija sa KN

Danijela: putni nalogi i budget UKE, administracija, komunikacija sa potencialnim partnerima, sponzorima, donatorima

Računovodski servis: računovodstvo i knjigovodstvo

Svi 3: nabavka materiala i opreme (danijela oko para, maja i kruno istraživanje i traženje ponuda)

December 2013:

Kruno: komunikacija sa galerijom Nano u Zagrebu (Geek's garden)

Maja: komunikacija sa EU Culture oko prijave (deadline 5.3.2014), promjene plana aktivnosti (TUL: putovanja u drugom mjesecu), javiti KN oko prerade troškovnika u projektu MAD, skomunicirat s KN o preradama aktivnosti na TULu i promjeniti u timelinu, dogovorit sa KN oko greške u prijavnici (1.7.2014 mjesec kraj projekta), dogovorit sa KN oko nabavke opreme (možemo nabavljati opremu samo u HR ili u EU)

1 mjesec

Kruno: dogovor sa partnerima (Osijek)

Danijela: dogovorit sa računovodstvom oko zaposlovanja, honorara i dnevnic (porezivi dio i neporezivi dio), glej narodne novine, nači alternative za cres i silbu (občine ili druge partnere)

Maja: dogovor sa partnerima (Karlovac i Zagreb)

Danijela i Kruno: odluke promjeniti i skomunicirat sa računovodstvom i JSPDD

Maja i Kruno: sastanak sa računovodstvom i priprema zapošljavanja (do 10.1.2014), mva prerada i prijava (deadline 1.2.2014)

Svi: istražiti koje su firme za solarne panele (do 1.1.2014)

2 mjesec

Kruno: prezentacija za Clubture

Danijela: napisati i poslati dopis za ponude za solarne panele

Maja: prevesti i poslati dopis za ponude za solarne panele u slo

3 mjesec

Kruno: Min. kulture

Maja: komunikacija s Mariom (dokumentacija, updejtanje, upoznavanje s projektnimi aktivnostmi)

Svi: rocket stove (probna izrada), nabava materiala

4. MSU i EU Cultura

Maja piše mail na EU Culturu ak se možemo svake godine prijavljivati ili svake 2 godine.

16-12-2013.txt · Last modified: 17/12/2013 13:24 by maja