User Tools

Site Tools


prvi_avtorski_projekt_-_ministrstvo_za_kulturo_slovenija

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
prvi_avtorski_projekt_-_ministrstvo_za_kulturo_slovenija [10/03/2014 19:19]
maja
prvi_avtorski_projekt_-_ministrstvo_za_kulturo_slovenija [10/03/2014 19:21] (current)
maja
Line 18: Line 18:
 - ki za izvedbo projekta zaprošajo za največ 70% celotne vrednosti projekta in za največ 4.000,00 € - ki za izvedbo projekta zaprošajo za največ 70% celotne vrednosti projekta in za največ 4.000,00 €
  
-[[prijavnica | http://​www.mk.gov.si/​fileadmin/​mk.gov.si/​pageuploads/​Ministrstvo/​Razpisi/​2014/​JPR_UM_2014/​intermedijske_umetnosti/​OBRAZEC_3_-_UM2014_-_intermedija.doc]]+[[http://​www.mk.gov.si/​fileadmin/​mk.gov.si/​pageuploads/​Ministrstvo/​Razpisi/​2014/​JPR_UM_2014/​intermedijske_umetnosti/​OBRAZEC_3_-_UM2014_-_intermedija.doc ​| prijavnica]] 
  
 http://​www.mk.gov.si/​si/​o_ministrstvu/​javne_objave/​javni_razpisi/?​tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1665 http://​www.mk.gov.si/​si/​o_ministrstvu/​javne_objave/​javni_razpisi/?​tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1665
prvi_avtorski_projekt_-_ministrstvo_za_kulturo_slovenija.1394475560.txt.gz · Last modified: 10/03/2014 19:19 by maja