User Tools

Site Tools


kultura_nova

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kultura_nova [20/01/2014 17:35]
kruno
kultura_nova [20/01/2014 18:07] (current)
kruno [2. OBOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U AUTONOMNIM UMJETNIČKIM SUSTAVIMA]
Line 19: Line 19:
  
  
-===== 2. OBOVLJIVI ​IZVORI ENERGIJE U AUTONOMNIM UMJETNIČKIM SUSTAVIMA =====+===== 2. OBNOVLJIVI ​IZVORI ENERGIJE U AUTONOMNIM UMJETNIČKIM SUSTAVIMA =====
  
-FIXME - sredit datume aktivnosti!!! - u DP su pravi datumi 
- 
-Tip: PP2 - Osmišljavanje i priprema novih projekata/​programa ​ 
- 
-Tags: autonomija, energija, obnovljivi izvori, umjetnost, ekologija, multimedija 
- 
-Razdoblje provedbe 01/01/2014 - 01/07/2014 
- 
-Dobiveni iznos: 15 000 kn 
- 
-==== Sadržaj ==== 
- 
-Obnovljivi izvori energije u autonomnim umjetničkim sustavima za cilj ima istražiti vezu suvremene 
-umjetnosti i tehnologije te kako obnovljivi izvori energije utječu na suvremenu umjetničku produkciju. 
-Projekt će kroz istraživanje mogućih izvora energije, do odabira jednog od mogućih tehnologija te 
-istraživanja kroz eksperiment kako ta vrsta korištenja utječe na rad u sklopu umjetničkog laboratorija tj. 
-privremenog,​ neovisnoga i autonomnog umjetničko-radioničarskog sklopa za nove tehnologije dovesti do 
-boljeg saznanja kako autonomni umjetnički laboratorij može funkcionirati. Korisnici projekta su umjetnici i 
-znanstvenici koji se kroz rad umjetničkog laboratorija direktno vežu za ono što John Dewey karakterizira kao 
-'​umjetnost kao iskustvo'​ - dakle suživot prirode, novih tehnologija i društva kroz stavove suradnje za razliku od natjecanja, dijeljenja za razliku od posjedovanja i recikliranja za razliku od konzumacije. Za istraživanja i eksperimente koristiti će se transdsicplinarne strategije tj. '​znanje dijeljeno kroz društvo'​ (prema Helgi Nowtony) tj. Mode 2. znanje. Projekt će rezultirati u istraženom i funkcionalnom sustavu za napajanje energijom pokretnog um. laboratorija koji svojim djelovanjem teži prema autonomiji kako u umjetničkim sistemima tako i u energetskim. Ovim će istraživanjem umjetnički laboratorij moči funkcionirati u ruralnim i krajevima gdje nema klasičnih izvora el. energije. 
- 
-==== Aktivnosti ==== 
- 
-[[https://​www.dropbox.com/​home/​UKE/​14.%20UKE2014/​kultura%20nova14/​1.%20aktivnosti%20i%20budgeti?​select=Obrazac_plana_aktivnosti_PP2_OIEAUS.doc |  Aktivnosti]] 
- 
-==== Literatura ====  
- 
-[[LITERATURA]] 
- 
-=== Istraživanje o potrebama autonomnog sustava === 
- 
-01/01/2014 - 01/02/2014 
- 
-Varaždin, Zagreb 
- 
-== energija == 
- 
-**Solorana energija** 
- 
-<​html><​img src="​http://​energopak.hr/​images/​uploads/​solarni-kolektori-17-v.jpg"></​html>​ 
- 
-http://​hr.wikipedia.org/​wiki/​Sun%C4%8Deva_energija 
- 
-== mobilnost == 
- 
-http://​wiki.noborderculture.eu/​doku.php/​mal 
- 
-<​html><​img src="​http://​www.obsinc.net/​images/​categories/​classroom7.jpg"></​html>​ 
- 
- 
-== arhitektura == 
- 
-**Geodezijske kupole, arhitektura,​ mjere, konstrukcije...** ​ 
- 
-http://​www.domerama.com/​ 
- 
-<​html><​img src="​http://​payload.cargocollective.com/​1/​1/​53351/​754929/​GN-Residences09-A.JUDIC-Dome%20GeodesiqueX.Gilles.jpg"></​html>​ 
- 
-**računalo za kupole** ​ 
- 
-http://​acidome.ru/​lab/​calc/#​1/​4_Mexican_Inscribed_Fullerene_on_Cone_3V_R14_beams_120x120 
- 
-**Kuće zaštićene zemljom** ​ 
- 
-http://​www.inspirationgreen.com/​earth-sheltered-homes.html 
- 
-<​html><​img src="​http://​www.inspirationgreen.com/​assets/​images/​Blog-Building/​Earth%20Sheltered/​Insulation-Watershed-Umbrella.jpg"></​html>​ 
- 
- 
----- 
  
 +[[oieaus|OIEAUS]]
        
        
-==== Istraživanje različitih vrsta sustava za obnovljive izvore energije ==== 
  
-=== HHO === 
- 
-[[hho|HHO]] 
- 
-=== SOLAR === 
- 
-[[solar|solar]] 
- 
-=== VJETAR === 
- 
-http://​hr.wikipedia.org/​wiki/​Vjetroelektrana 
- 
-=== FREE ENERGY === 
- 
-1. http://​www.veljkomilkovic.com/​OscilacijeEng.html#​videolinks 
- 
-2.  
- 
- 
-01/​02/​2014-01/​03/​2014 
-    
-Varaždin, Zagreb 
-    
-==== Istraživanje ponuda za sustave ==== 
- 
-01/03/2014 - 01/05/2014 
-    
-Varaždin, Zagreb, Zadar 
- 
- 
-[[https://​docs.google.com/​document/​d/​1mvb9VMuqDewMmVz6NHX-Od-H2SqBuna72Mub8JZ-TXk/​edit|Upit proizvođaćima solarnih panela]] 
- 
- 
-[[proizvođači solarnih panela]] 
- 
- 
-[[online ponude]] 
-    
-==== Istraživanje i eksperimentiranje samim sustavom ==== 
- 
-01/05/2014 - 01/​09/​2014 ​ 
-    
-Varaždin, Zagreb, Zadar, Karlovac 
-    
-==== Arhiviranje i dokumentacija i on-line publikacija ==== 
- 
-01/​09/​2014-01/​10/​2014 
-    
-Varaždin 
-    
-==== Izvještavanje ==== 
- 
-01/​05/​2014-01/​11/​2014 ​ 
-    
-Varaždin 
- 
- 
----- 
  
  
 ===== 3. TRANSDISCIPLINARNOST I UMJETNIČKI LAB ===== ===== 3. TRANSDISCIPLINARNOST I UMJETNIČKI LAB =====
  
-Tip: PP2 Osmišljavanje i priprema novih projekata/​programa +[[tul|TUL]]
- +
-Tags: ecoart, landart, socially engaged art, transdisciplinarity,​ community development +
- +
-Razdoblje provedbe 01/​01/​2014-01/​12/​2014 +
- +
-Dobiveni iznos: 15.000 kn +
- +
-==== Sadržaj ==== +
- +
-Ciljevi ​TUL-a su povezati umjetničko - istraživačke organizacije koje se bave transdisciplinarnim +
-strategijama u umjetnosti. Cilj projekta je kroz suradnju organizacija u novoj medijskoj kulturi, odjela univerziteta,​ organizacija koje imaju rezidencijalne programe i organizacija koje imaju odnos prema otvorenim tehnologijama (open hardware, open software) stvoriti odnos kojim bi se preispitali transdisciplinarne strategije u umjetnosti - ovaj bi se odnos ispitivao kroz rezidencijalne boravke 3 umjetnika iz različitih organizacija koji bi radili na istom projektu kroz suradnju. Svaki rez. boravak ima tzv. kritičku sesiju gdje postdoktoranti sa Trans Technology Research rade uvid i kritiku u umjetničku praksu umjetnika koji surađuju. Korisnici ovog projekata su posdoktoranti sa TT Plymouth, umjetnici u novim medijima iz EU i znanstvenici i tehnolozi koji imaju interes u transdisciplinarnim istraživanjima. +
- +
-==== Aktivnosti ==== +
- +
-**Priprema prijedloga projekta i prijevod** +
- +
-01/​01/​2014-01/​03/​2014 +
- +
-Varaždin +
- +
-**Komunikacija i priprema posjeta**  +
- +
-01/​03/​2014-01/​04/​2014  +
- +
-Varaždin +
- +
-**Posjeti i sastanci**  +
- +
-01/​04/​2014-01/​11/​2014  +
- +
-Plymouth Engleska, Ljubljana Slovenija, Helsinki Finska +
- +
-**On-line planiranje projekta: detaljne aktivnosti i budjet**  +
- +
-01/​04/​2014-01/​11/​2014  +
- +
-Varaždin +
- +
-**Prijava projekta**  +
- +
-01/​10/​2014-01/​11/​2014  +
- +
-Varaždin +
- +
-**Izvještavanje** +
- +
-01/​10/​2014-01/​12/​2014  +
- +
-Varaždin +
- +
----- +
- +
- +
- +
-====== KOMUNIKACIJA ====== +
- +
-=====SASTANCI ONLINE=====+
  
-[[Kultura Nova sastanci]] 
  
-=====SASTANCI F2F===== 
  
-[[sastanci kn 2014]] 
  
  
  
kultura_nova.1390235757.txt.gz · Last modified: 20/01/2014 17:35 by kruno