User Tools

Site Tools


kultura_nova

This is an old revision of the document!


PROJEKTI

BUDGET

PREGLED PROGRAMA PO MJESECIMA

1. MOBILE ART DOME

MAD

2. OBOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U AUTONOMNIM UMJETNIČKIM SUSTAVIMA

FIXME - sredit datume aktivnosti!!! - u DP su pravi datumi

Tip: PP2 - Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa

Tags: autonomija, energija, obnovljivi izvori, umjetnost, ekologija, multimedija

Razdoblje provedbe 01/01/2014 - 01/07/2014

Dobiveni iznos: 15 000 kn

Sadržaj

Obnovljivi izvori energije u autonomnim umjetničkim sustavima za cilj ima istražiti vezu suvremene umjetnosti i tehnologije te kako obnovljivi izvori energije utječu na suvremenu umjetničku produkciju. Projekt će kroz istraživanje mogućih izvora energije, do odabira jednog od mogućih tehnologija te istraživanja kroz eksperiment kako ta vrsta korištenja utječe na rad u sklopu umjetničkog laboratorija tj. privremenog, neovisnoga i autonomnog umjetničko-radioničarskog sklopa za nove tehnologije dovesti do boljeg saznanja kako autonomni umjetnički laboratorij može funkcionirati. Korisnici projekta su umjetnici i znanstvenici koji se kroz rad umjetničkog laboratorija direktno vežu za ono što John Dewey karakterizira kao 'umjetnost kao iskustvo' - dakle suživot prirode, novih tehnologija i društva kroz stavove suradnje za razliku od natjecanja, dijeljenja za razliku od posjedovanja i recikliranja za razliku od konzumacije. Za istraživanja i eksperimente koristiti će se transdsicplinarne strategije tj. 'znanje dijeljeno kroz društvo' (prema Helgi Nowtony) tj. Mode 2. znanje. Projekt će rezultirati u istraženom i funkcionalnom sustavu za napajanje energijom pokretnog um. laboratorija koji svojim djelovanjem teži prema autonomiji kako u umjetničkim sistemima tako i u energetskim. Ovim će istraživanjem umjetnički laboratorij moči funkcionirati u ruralnim i krajevima gdje nema klasičnih izvora el. energije.

Aktivnosti

Literatura

Istraživanje o potrebama autonomnog sustava

01/01/2014 - 01/02/2014

Varaždin, Zagreb

energija
mobilnost
arhitektura

Istraživanje različitih vrsta sustava za obnovljive izvore energije

HHO

HHO

SOLAR

VJETAR

FREE ENERGY

1. http://www.veljkomilkovic.com/OscilacijeEng.html#videolinks

2.

01/02/2014-01/03/2014

Varaždin, Zagreb

Istraživanje ponuda za sustave

01/03/2014 - 01/05/2014

Varaždin, Zagreb, Zadar

Upit proizvođaćima solarnih panela

proizvođači solarnih panela

online ponude

Istraživanje i eksperimentiranje samim sustavom

01/05/2014 - 01/09/2014

Varaždin, Zagreb, Zadar, Karlovac

Arhiviranje i dokumentacija i on-line publikacija

01/09/2014-01/10/2014

Varaždin

Izvještavanje

01/05/2014-01/11/2014

Varaždin


3. TRANSDISCIPLINARNOST I UMJETNIČKI LAB

Tip: PP2 Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa

Tags: ecoart, landart, socially engaged art, transdisciplinarity, community development

Razdoblje provedbe 01/01/2014-01/12/2014

Dobiveni iznos: 15.000 kn

Sadržaj

Ciljevi TUL-a su povezati umjetničko - istraživačke organizacije koje se bave transdisciplinarnim strategijama u umjetnosti. Cilj projekta je kroz suradnju organizacija u novoj medijskoj kulturi, odjela univerziteta, organizacija koje imaju rezidencijalne programe i organizacija koje imaju odnos prema otvorenim tehnologijama (open hardware, open software) stvoriti odnos kojim bi se preispitali transdisciplinarne strategije u umjetnosti - ovaj bi se odnos ispitivao kroz rezidencijalne boravke 3 umjetnika iz različitih organizacija koji bi radili na istom projektu kroz suradnju. Svaki rez. boravak ima tzv. kritičku sesiju gdje postdoktoranti sa Trans Technology Research rade uvid i kritiku u umjetničku praksu umjetnika koji surađuju. Korisnici ovog projekata su posdoktoranti sa TT Plymouth, umjetnici u novim medijima iz EU i znanstvenici i tehnolozi koji imaju interes u transdisciplinarnim istraživanjima.

Aktivnosti

Priprema prijedloga projekta i prijevod

01/01/2014-01/03/2014

Varaždin

Komunikacija i priprema posjeta

01/03/2014-01/04/2014

Varaždin

Posjeti i sastanci

01/04/2014-01/11/2014

Plymouth Engleska, Ljubljana Slovenija, Helsinki Finska

On-line planiranje projekta: detaljne aktivnosti i budjet

01/04/2014-01/11/2014

Varaždin

Prijava projekta

01/10/2014-01/11/2014

Varaždin

Izvještavanje

01/10/2014-01/12/2014

Varaždin


KOMUNIKACIJA

SASTANCI ONLINE

SASTANCI F2F

kultura_nova.1390235757.txt.gz · Last modified: 20/01/2014 17:35 by kruno